Rollo Lothbrok

Rollo Lothbrok

Clive Standen Sezóny 5 2013 - 2018


Ragnarův bratr, kterému závidí jeho slávu.

Seriálový Rollo Lothbrok

Rollo je zkušený vikinský bojovník, který preferuje silné obouruční zbraně jako sekeru či meč. Je bratrem Ragnara, se kterým si sice slíbil, že si budou navždy rovni, ale Rollo později začal na svého bratra žárlit, protože se stal úspěšnějším než on. Je také známo, že měl milenecký vztah s bratrovou manželkou, ale Ragnar o tom neví (nebo ví, ale přehlíží to).

Postupem času se Rollo stane pro Ragnara nepřítelem, spojí se s jeho nepřáteli, aby zastínil jeho slávu, a pokusí se jej porazit. Během boje si ale uvědomí, co napáchal a stane se z něj ještě větší Ragnarův spojenec, než kdy předtím, i když v něj ostatní, alespoň na čas, ztratí důvěru.

Rollo je…

Skutečný Rollo Lothbrok

V seriálu je Rollo Lothbrok zkušený vikinský bojovník, a především také Ragnarův bratr. Jejich vztah je problematický, protože Rollo na svého úspěšnějšího sourozence žárlí a na čas přejde k nepřátelům, později si ovšem uvědomí svou chybu a stane se z něj Ragnarův důležitý spojenec. Se skutečnou historickou postavou však tento Rollo nemá téměř nic společného.

Podle historických pramenů byl Rollo normanský náčelník a panovník Normanského vévodství, který žil zhruba v letech 846‒933. Mezi dánskými a norskými historiky stále panují spory o tom, jaké národnosti vlastně Rollo ve skutečnosti byl. Poprvé se proslavil při obléhání Paříže v roce 885‒886.

V roce 911 poté Rollo podepsal se západofranským králem Karlem III. Francouzským smlouvu, díky které mohli Vikingové osídlovat území Normandie. Musel však slíbit, že nebudou podnikat nájezdy proti Frankům a že pomůže zemi bránit proti dalším Vikingům. Kromě toho se také dal pokřtít a přijal jméno Robert. Po jeho smrti se novým vévodou z Normandie stal jeho syn William Longsword.

Vezmeme-li v potaz, že seriálový Ragnar roku 793 vyplenil klášter v Lindisfarne, určitě nemohl roku 885 obléhat Paříž s mužem, který se vévodou z Normandie stal na počátku desátého století. Navíc neexistují žádné historické prameny, které by byť jen náznakem zmiňovaly, že existuje jakékoliv spojení mezi Rollem a Ragnarem. Rollo byl však jedním z historicky nejvýznamnějších Vikingů, což je pravděpodobně i důvod, proč se ho producenti rozhodli do seriálu zařadit.

Foto: History
loading…