Zarostlí lidé

Zarostlí lidé

20.5.2022 15:00


Ve světě Hry o trůny a knižní Písně ledu a ohně existuje spousta národů. Vedle toho však jsou i příběhy a záznamy i o těch, které měly existovat před dávnou dobou a dnes již zanikly. Jedním takovým jsou i lidé nazvaní podle jejich hlavního rysu, zarostlí lidé.


Zarostlí lidé bývali, alespoň podle všech dostupných informací, civilizací obývající v dávné minulosti traviny ve středním Essosu mezi Qohorským lesem a pohořím Kosti a některá další místa v západní části Essosu. Podle starých příběhů třeba obsadili oblast, kde později vzniklo svobodné město Norvos, podle pentoských kronik se usadili i v regionu budoucího Andalosu, obývali ostrov Lorath a úzce souvisí s říší Ibben.

Podle příběhů byli Zarostlí lidé divoši, velmi chlupatí, mohutní, byť menšího vzrůstu, s tmavší kůží. Také zběsilí válečníci, kteří do bitvy prý jezdili na jednorožcích, a možná měli království s králem v čele. Jen se vlastně neví nic víc, ani kdy a odkud přišli nebo jaké bylo jejich původní jméno, jakým se nazývali. Pouze jsou celkem podobní Ibbeňanům, takže někteří mají za to, že Ibbeňané jsou jejich potomky a nástupci. Nebo že jsou minimálně jejich příbuzní, jak věří Pentosané a většina mistrů Západozemí. Podle nich buďto Zarostlí lidé osídlili ostrov Ib, kam přišli z essoské pevniny, nebo naopak přišli z Ibu a rozšířili se na pevnině.


Akorát to už nikdo nezjistí. Zarostlí lidé se neštítili brutálních bojů se silnými sousedy. Třeba měli vyhnat a zmasakrovat původní obyvatele budoucího Norvosu a na čas ho obsadit sami, nebo naopak Huzhor Amai, legendární hrdina a předek Vysokých lidí ze zaniklého království Sarnor, údajně nosil ohromný plášť z vydělané kůže krále Zarostlých lidí. Pokud to ovšem byl král a ne jen chybná interpretace jiného titulu vycházejícího z jiného uspořádání jejich společenství. Nebo vůbec pravda. A nakonec na to doplatili.

Ať už jako etnikum na Ibu a v ostatních územích Ibbenu zanikli přirozeně, smísili se s jiným, nebo jim k tomu dopomohly nové vlivy, Ibbeňané skutečně nejsou jen modernější Zarostlí lidé, ti vymizeli. Z Andalosu je nakonec vyhnali Andalové. Lorath, kam přišli po zániku tamější původní civilizace, která po sobě zanechala rozsáhlá bludiště, jim také nebyl lepším domovem. Bludišť se báli, takže se zdržovali jen na pobřeží ostrovů, a stejně jako v Andalosu je vyhnali, vyvraždili nebo zotročili Andalové ve jménu Sedmi. A pokud nějaké poslední zbytky Zarostlých lidí zůstávaly v centrálním Essosu ještě i po pádu tamějších královstvích, jako byl zmíněný Sarnor, nejspíš se o ně postarali Dothrakové. Protože dnes už po nich ani jejich životech není ani památka.

Foto: HBO


Jít na Game of Thrones | Jít na Edna


Chceš taky něco napsat? Registruj se nebo se přihlaš!