Rhaenyra Targaryen

Rhaenyra Targaryen

Emma D'Arcy Sezóny 2 2022 - 2024


Viserysovo nejstarší dítě, které chce král po své smrti vidět na trůně.

Rhaenyra se narodila do královského rodu Targaryenů, který sídlí v Králově přístavišti. Jejím otcem je král Viserys I. Targaryen a její matkou je královna Aemma Arryn. Především se podobá své vlastní matce, protože mnohým přijde, jako by jí z oka vypadla.

Nemá žádného sourozence, protože všichni, kteří se narodili po ní, zemřeli během porodu. Král má kvůli tomu poměrně velké problémy, protože si lidé z jeho okolí nejsou jistí jeho nástupnictvím. Aby totiž mohl vládnout jeho potomek, musí mít syna. Rhaenyra si je vědoma tohoto faktu, a tak jí přijde, že je přehlížená.

V průběhu mládí si osedlala dračici Syrax, která je pojmenovaná po valyrijské bohyni Syrax. Vytvořila si s ní velmi silné pouto a už jako malá se na ní naučila jezdit. Právě proto členové Královské gardy mají s princeznou velké starosti, protože si nejsou jisti tím, zda bude ještě žít, když vzlétne do oblak.

Rhaenyra Targaryen je…

první série

Král Viserys pořádá turnaj na počest svého syna. Ten se sice ještě nenarodil, ale královna Aemma by ho měla každou chvíli porodit. Když se s matkou setká Rhaenyra, sdělí jí, že není nadšená z myšlenky mít vlastní dítě, Aemma jí však připomene její povinnosti jakožto princezny. Kromě toho se během turnaje setkává se svým strýcem Daemonem, se kterým si je velmi blízká.

Aemma začne během turnaje skutečně rodit, nicméně sama během porodu zemře a narozený syn ji po pár hodinách následuje. Rodina se proto sejde na pohřbu, kde Rhaenyra rozkáže Syrax, aby zapálila matčino a bratrovo tělo. Viserys se v tu chvíli odcizí od Rhaenyry, tedy až do chvíle, kdy jí prozradí, že chce, aby se jeho nástupkyní stala ona sama.

Zatímco ji začne prosazovat mezi lordy, odhalí jí také velké rodové tajemství. Sdělí jí, že když jejich předek Aegon Dobyvatel cestoval do Západozemí, měl sen o zkáze této země, která přišla ze severu. Rhaenyra si toto poselství vezme k srdci a následně je v trůnním sále prohlášena Viserysovou následnicí. Všichni přítomní lordi jí to odpřisáhnou.

(Rhaenyra ve chvíli, kdy ji král prohlašuje svou nástupnicí.)

I když se stala královou nástupnicí, stále má malé slovo, a proto Viserys nedá na její rady, které se týkají války na Kamenoschodech. Místo toho ji pověří obsazením prázdné pozice v Královské gardě, a tak zemřelého Ryama Redwynea nahradí Cristonem Colem. Dále se velmi odcizí od své blízké kamarádky Alicent, a to ve chvíli, kdy král oznámí, že ji pojme za svou druhou choť.

Uběhne několik let a Rhaenyra si je čím dál více cizí se svým otcem i svou novou macechou. Otec na ni tlačí, ať si najde manžela, ale Rhaenyra nikoho nechce a všechny odmítá. Když se pořádá královský lov, aby byl oslaven druhý den jména prince Aegona, Rhaenyřina nevlastního bratra, král tajně doufá, že své dceři najde během lovu manžela. Když Rhaenyra odhalí jeho úmysly, naštve se a opustí tábor.

Do nedalekého lesa ji následuje pouze Criston Cole a společně porazí agresivního divočáka. Následně se Rhaenyra vrátí zpátky a během cesty narazí na bílého jelena, který podle pověstí určuje vladaře Západozemí. Po příjezdu do tábora je přijata jako hrdinka, protože se jí podařilo zabít divočáka. Následně se sejde se svým otcem a odsouhlasí mu sňatek.

(Princezna v době pořádání královského lovu.)

Rhaenyra si hledá manžela, a tak cestuje po království a navštěvuje různá sídla. Ani jeden nápadník jí však nepřijde dobrý, a tak se vrací do Králova přístaviště s prázdnou. Místo toho se začne sbližovat se svým strýcem Daemonem, se kterým jednoho večera vyrazí do ulic města. Daemon se ji pokusí svést, s čímž Rhaenyra nemá problém, ale nakonec k ničemu nedojde, a tak se princezna vrátí do svých komnat a místo toho si užije s Cristonem Colem, kterého svede.

O jejích nočních toulkách se začne šuškat na hradu, a tak Viserys poručí své dceři, aby si vzala za muže Laenora Velaryona, čímž by nedošlo ke skandálu. Rhaenyra mu na to kývne, a tak se rodina vydá na Náplavomarku, kde se spolu setkají i Rhaenyra a Laenor. Ti si slíbí, že i když budou manželé, mohou se vídat s milenci. Podstatné však bude to, aby se na veřejnosti prezentovali jako pár.

Během cesty zpátky do Králova přístaviště Rhaenyru osloví Criston Cole a nabídne jí společný útěk do Východních zemí. Rhaenyra ho odmítne, protože má povinnosti jakožto princezna a budoucí královna. To Cristona naštve a na zásnubní hostině zabije Joffreyho Lonmoutha, který mu nepřímo vyhrožoval, protože věděl o jeho románku s princeznou. Po masakru na hostině král rozhodne o tom, aby se Rhaenyra a Laenor ihned vzali, aby předešel dalším skandálům.

(Rhaenyře se narodilo celkem šest dětí.)

Uběhlo zhruba deset let od svatby Rhaenyry a Laenora a princezna právě porodí třetí dítě. Jakmile se tak stane, je ihned předvolána svou macechou, která se chce na něj podívat. Avšak ihned po prvním nakouknutí je jasné, že dítě není Laenorovo. Ve skutečnosti ani jedno dítě není jeho, nýbrž Harwina Stronga, který během let udržoval s Rhaenyrou tajný milostný poměr.

Atmosféra u královského dvora pomalu houstne, čehož si je Rhaenyra moc dobře vědoma. Stále sice platí, že má po otci usednou na trůn ona, nicméně po letech nemůže počítat s tím, že s tím budou souhlasit všichni kolem ní. Právě proto si stojí za názorem, že se musí obklopovat co největším množstvím spojenců.

Poté, co je z města vyhozen Harwin Strong za napadení Cristona Colea, člena Královské gardy, si Rhaenyra uvědomí, že v Králově přístavišti není v bezpečí, a tak společně s Laenorem a svými potomky odcestuje na Dračí kámen. Odsud brzy zamíří na Náplavomarku, a to konkrétně kvůli pohřbu Daemonovy manželky Laeny.

(Daemon se stal Rhaenyřiným druhým manželem.)

Během pohřbu se Rhaenyra a Daemon konečně po letech setkávají, přičemž se mezi nimi opět zažehne jiskra a dají se dohromady, aniž by o tom někomu řekli. Během toho však dojde k jedné nepříjemné situaci – princ Lucerys vypíchl oko princi Aemondovi. Královna Alicent chce celou situaci vyřešit způsobem „oko za oko“, ale Rhaenyra je silně proti. Tyto sokyně se do sebe nakonec pustí a Alicent pořeže Rhaenyru, kvůli čemuž se znemožní před ostatními.

Daemon a Rhaenyra řeší společnou budoucnost, která nemůže nastat, dokud žije Laenor, a tak se ho rozhodnou zbavit. I když si veřejnost včetně Laenorových rodičů myslí, že byl Laenor zavražděn, ve skutečnosti uprchl se svým milencem Qarlem. Pravdu znají pouze Daemon a Rhaenyra, kteří se brzy po jeho zmizení vezmou, a to i bez požehnání krále.

Uběhne několik let a Rhaenyra zjistí, že do Králova přístaviště pluje Vaemond Velaryon s cílem zpochybnit Lucerysovo dědictví, a tak vypluje se svou rodinou do města, aby ochránila práva svého syna. Ještě před soudem se Rhaenyra setkává se svým otcem, který je v kritickém stavu. Je velmi nemocný a zdá se, že se jeho stav neustále zhoršuje. Právě proto se nemůže zúčastnit soudu.

(Jakožto druhorozený měl Lucerys zdědit Náplavomarku.)

Tomu předsedá pobočník Otto Hightower, který má už předem jasno v tom, co se bude dít. Celou situaci naštěstí zachrání samotný král, který ve svém hrozném stavu i tak dokráčí k trůnu, usedne na něj a prohlásí, že nechápe, kvůli čemu se soud vede, když je jasné, že Lucerys zdědí Náplavomarku. Soud je následně vyřešen smrtí Vaemonda, čehož se ujme sám Daemon.

Rhaenyra a celá její rodina se následně účastní hostiny, o kterou projevil zájem Viserys. Všichni dělají, že se mají rádi, ale jakmile Viserys odejde, dojde k první potyčce. Rhaenyra poté odpluje na Dračí kámen, ale za několik dní zjišťuje, že její otec zemřel. To jí pověděla Rhaenys, která uprchla z Králova přístaviště. Kromě toho jí řekne, že královna Alicent korunovala králem svého syna Aegona.

Tyto novinky Rhaenyru vůbec nepotěší, a tak nedonosí své třetí dítě s Daemonem. Na následném pohřbu se objeví ser Erryk Cargyll, který jí donesl korunu jejího otce. Daemon ji proto vezme a korunuje svou choť královnou. Následně započnou přípravy, Daemon a ostatní plánují válku, ale Rhaenyra si stojí za tím, aby byl mír. Chvíli dokonce uvažuje nad tím, že se vzdá své koruny, ale vše nakonec přehodnotí.

Na svou stranu totiž získá jednoho velmi schopného spojence, a to Corlyse Velaryona, který jí konečně vyjádří svou podporu. S ním po boku mají proti Aegonovi šanci, nicméně si musí zajistit další spojence, a tak pošle své syny vyjednávat. Zatímco Jaehaerys se vydá na Sever a do Údolí, Lucerys zamíří do Bouřlivých krajin. O několik dní později Daemon informuje královnu o tom, že Lucerys zemřel během výkonu svého poslání. To s Rhaenyrou zamává natolik, že si uvědomí, že jediným východiskem je válka.

Foto: HBO
loading…