Arcadius

Arcadius

Wolé Parks Sezóny 1 2016 - 2017


Úplně první senzibil, tvůrce pekla a jeho pán.

Arcadius se narodil a žil ve vesnici na ostrově, který se nachází ve Středozemním moři. Byl obdařen schopností nahlédnout do mysli druhých, a tak se stal prvním senzibilem na světě. Své síly používal, aby se vcítil do ostatních a pomáhal lidem, což způsobilo, že ho vesničané měli rádi.

Jednoho dne však své síly použil a viděl v mysli jednoho muže nečisté úmysly a chtěl muži pomoct. Muž byl však zahanbený a naštvaný, a proto obrátil vesničany proti Arcadiovi. Lidé ho zajali a upálili na hranici. Těsně předtím, než Cade zemřel, se cítil zrazen lidmi, kterým pomáhal, a způsobil nadpřirozený výbuch, jímž vytvořil vlastní dimenzi, kterou známe jako peklo. Arcadiova duše v tomto světě přebývala a živila se dušemi zemřelých lidí, kteří byli zlí.

Po jeho smrti se začali rodit lidé, kteří měli stejný dar jako on a byli za to pronásledování a posláni do vyhnanství na ostrov, který kdysi sám Cade obýval a zemřel tam. Jednou na tomto ostrově žila dvě děvčata jménem Seline a Sybil, která Cade nalákal, aby mu sloužily výměnou za věčný život a mládí. Zatímco ony budou hodovat na mase svých obětí, on získá jejich duše. Děvčata souhlasila a stala se tak prvními sirénami.

Cadeovi sloužily sirény po mnoho staletí a zásobovaly ho dušemi zlých lidí. Dvakrát se také pokusily přivést peklo na zem a s ním i jejich pána.

Foto: CW