Desátý Doktor

Desátý Doktor

David Tennant Sezóny 5 2005 - 2013


Druhý Doktor obnovených sérií se brzy stal jedním z nejpopulárněj­ších, ne-li tím vůbec nejpopulárnějším Doktorem historie celého seriálu, za což můžeme děkovat zejména jeho charismatickému skotskému představiteli Davidu Tennantovi.

Základní informace

Inkarnace: jedenáctá a dvanáctá
Věk*: 900 až 906
Společníci: Rose Tyler, Mickey Smith, Martha Jones, Jack Harkness, Donna Noble, Sarah Jane Smith
Protivníci: Dalekové, Kyberlidé, Vládce, Davros, Plačící andělé, Vashta Nerada, Sontarané
Poprvé se objevil v: The Parting of the Ways
Představitel: David Tennant

(*informace o Doktorově věku si občas mohou protiřečit, mimo jiné i díky tomu, že sám Doktor časem ztrácí přehled o tom, kolik mu vlastně je)

Nesnadný restart

Doktor zregeneruje ve chvíli, kdy odebírá energii ze srdce TARDIS od své společnice Rose Tyler, kterou by tato energie jinak zabila. I pro Doktora je však tato energie smrtelně nebezpečná a aby tak zachránil i svůj život, musí využít právě své schopnosti regenerace.

Doktor poté dále cestuje s Rose a i po její původní nedůvěře v Doktorovu regenerační schopnost se jejich vzájemný vztah čím dál víc prohlubuje. Znovu se pak Doktor shledá například i se dvěma svými starými společníky, Sarah Jane Smith a svým věrným přítelem K-9, robotickým psem z 51. století.

Staří nepřátelé a noví spojenci

Po Dalecích se oba cestovatelé střetnou s dalšími Doktorovými dávnými nepřáteli, rasou Kyberlidí (přestože se jedná o rasu odlišnou od té původní, jelikož přichází z paralelní reality). Během bitvy o Canary Wharf, ve které Doktor s lidskými spojenci vede nevyrovnaný boj proti současně Kyberlidem i Dalekům, obě armády nakonec pošle do Nicoty (prostoru vyplňujícím alternativní vesmíry), při tomto procesu je však Rose uvězněna v alternativní realitě, ze které pocházejí Kyberlidé, a Doktor už se s ní tak nemůže nikdy shledat.

Těsně po rozloučení s Rose se Doktor krátce setkává s londýňankou Donnou Noble, která byla nevědomky středem plánu císařovny zdánlivě vyhynulé rasy Racnoss o obnovení jejich krvelačné říše. Stálou společnici však Doktor nachází až v mladé lékařce jménem Martha Jones. Martha se do Doktora zamiluje snad ještě bezhlavěji než Rose, Doktor ale její city neopětuje, respektive si je ani neuvědomuje a Marthu s Rose jen neustále srovnává.

Nečekané setkání

Doktor s Marthou opět potkává kult Scaro, čtyři Daleky, kteří stáli za bitvou v Canary Wharf a tři z nich se mu podaří zlikvidovat. Brzy ale oba stanou před daleko větší hrozbou. Oba společníci cestují do doby samotného skonu veškeré existence, času tak vzdáleného, že se zde neodvážili ani samotní Páni času. A právě zde se v lidské podobě skrývá Vládce, úhlavní nepřítel Doktora, kterého Páni času znovuoživili v největší nouzi poslední Velké časové války, ze které on nakonec uprchl.

Vládce ukradne Doktorovu TARDIS a využije ji jako stroj paradoxu, kterým může modelovat určitou etapu času bez návaznosti na okolní události. Především s pomocí Marthy, která se tak konečně projeví mnohem víc než jen pouhá náhradnice za Rose, se Doktorovi podaří Vládce zastavit a zničit stroj paradoxu, aby byly události jeho vlády z toku času odstraněny. Jelikož jsou ale nyní oba posledními zástupci své rasy, Doktorův postoj k Vládci se mění a chce zasvětit svůj život pomoci Vládci a v jejich soužití uchovat poslední střípky společnosti Pánů času. Během svrhnutí jeho moci je však Vládce smrtelně postřelen a nakonec odmítne zregenerovat a prožít tak zbytek života v Doktorově vězení.

Největší hrozba

Po konfliktu s Vládcem Martha od Doktora odchází, on se však znovu shledává s Donnou, která se tentokrát stává jeho plnohodnotnou společnicí na dalších cestách. Společně se setkávají například s rasou Oodů (přestože Doktor se s nimi setkal již dříve při cestování s Rose), tvory se silnými telepatickými schopnostmi. Na konci jejich shledání Oodové Doktorovi předpovídají, že „jeho píseň končí“.

Donna s Doktorem si pěstují velice unikátní vztah založený spíše na ryzím přátelství než-li bezhlavé lásce, kterou se Doktor po tolika letech cestování s křehkou rasou lidí naučil regulovat. Jejich cesty se však brzy rozchází ruku v ruce s posledním střetem Doktora a Daleka Caana, posledním přeživším z původně čtyřčlenného kultu Scaro, který obešel časový zámek a z poslední Velké časové války vysvobodil Davrose, samotného tvůrce Daleků.

Davros buduje novou armádu Daleků a zosnuje sofistikovaný plán na rozmetání samotné reality času a prostoru, události, jejíž zakotvení v budoucnosti je tak ničivé, že zpětně trhá časoprostor a uvolňuje bariéry mezi alternativními vesmíry. Díky tomu tak ale může nastat něco, v co sám Doktor ani ve skrytu duše nedoufal: návrat Rose. Společně s mnoha dalšími spojenci a přáteli, včetně Marthy a Sarah Jane, Doktor bojuje proti Davrosovi a Dalekům. Nejdůležitějším elementem v této bitvě se ukáže být Donna, jejíž neustálé střetávání s Doktorem, jak on sám zjišťuje, nebyla nikdy náhoda. Zdánlivě náhodné propletení osudů Donny a Doktora se ukáže být jakýmsi vyvážením časoprostoru vzhledem k Davrosovu narušení reality.

Pomocí procesu metakrize (v rámci níž Doktor obětuje jednu ze svých budoucích regenerací, aniž by musel změnit tvář) Donna vstřebává některé síly Pánů času, díky čemuž jsou Davros a Dalekové nakonec zastaveni. Podobně jako v případě Rose a srdce TARDIS musí Doktor Donně tyto schopnosti odebrat, společně s tím jí ale musí vymazat i veškeré vzpomínky na jejich cestování a Doktora samotného. Když tak navždy rozplétá osud Donny se svým vlastním a Rose posílá zpět do alternativní reality, Doktor opět zůstává osamocen.

Začátek konce

Doktor se prakticky omylem ožení s anglickou královnou Alžbětou I. Přitom se setká se dvěma dalšími verzemi sebe sama, svým nástupcem jedenáctým Doktorem a svým předchůdcem Doktorem válečným, který bojoval v poslední Velké časové válce a na kterého se ostatní inkarnace snaží zapomenout.

Válečný Doktor potřebuje od desátého a jedenáctého pomoct s těžkým rozhodnutím, zda ukončit válku zničením Gallifrey. Oba Doktoři mu s nelehkým úkolem nejdříve chtějí pomoci, nakonec se však rozhodnout zkusit Gallifrey zachránit a ukrýt ji do kapesního vesmíru, což se jim také podaří. Desátý Doktor pak tuto markantní změnu v historii odehrávající se mimo jeho časovou linii zapomíná. Jediný, kdo si ji pamatuje, je Doktor jedenáctý, jehož úkolem je nyní najít ukrytou Gallifrey.

Během několika dalších dobrodružství, při nichž se snaží na další lidi nevázat, je Doktor zavolán Oody, kteří vedle blížící se Doktorovy záhuby zvěstují i konec samotného času. Na Zemi se totiž vrací Vládce, který měl během své vlády dost času a prostředků na to, připravit si zadní vrátka v případě porážky (část své energie přesunul do nenápadného prstenu). Ve svém novém plánu se nyní dokázal přenést do každého člověka na planetě.

Vládce ale není předzvěstí konce času, před kterým byl Doktor varován. Tím jsou totiž samotní Páni času, kteří se pomocí psychického propojení s Vládcem v budoucnosti pokouší obejít časový zámek v předvečeru konce války a zániku Pánů času, a přesunout celou planetu do budoucnosti, což vytvoří časový paradox a rozpad veškerého časoprostoru.

„Já nechci odejít“

Doktorovi se podaří Pány času zastavit a vrátit zpět do jejich doby, vstříc nevyhnutelnému zániku. Zároveň se ale naplňuje předzvěst jeho vlastního skonu. Doktor naposled navštěvuje své přátele a bývalé společníky a chystá se tak na nevyhnutelné. Přestože počítá s další regenerací, nehodlá svou stávající osobnost jen tak opustit. Doktor však nakonec skutečně zregeneruje, a to ve svou již jedenáctou podobu.

FOTO: BBC, DoctorWho.tv
loading…