Superior

Superior

Zach McGowan Sezóny 2 2017 - 2018


Vůdce extrémistické skupiny zvané Watchdogs, který chtěl zastavit šíření Inhumans.

Základní informace

Anton Ivanov, známý také jako Superior, byl vůdce Watchdogs, který se chtěl pomstít Coulsonovi a zároveň zbavit Zemi všeho nelidského. Lidé si podle něj měli všechno zasloužit, ale Inhumans dostali své schopnosti v podstatě zadarmo. S pomocí Darkholdu chtěl tedy stvořit nový svět, na kterém se chtěl podílet s Holdenem Radcliffem. Oba však přelstila robotická Aida a nakonec ještě musel spolupracovat s Hydrou, která mu nedávala na výběr.

Čtvrtá série

Anton vyrůstal v Rusku, kde nakonec vstoupil do SVR. Jednoho dne byl vyslán pro 0–8–4, kde se však objevil také Phil Coulson ze S.H.I.E.L.D.u s a­gentkou May. Ti získali předmět pro sebe a Ivanovova jednotka byla za neúspěch mučena a popravena, načež Ivanov přísahal, že se Coulsonovi a S.H.I.E.L.D.u jed­noho dne pomstí.

Uplynulo několik let a z Ivanova se stal úspěšný podnikatel, který investoval do armádních starožitností. Když se světem začali šířit Inhumans, rozhodl se podporovat Watchdogs a nakonec se dostal i do jejich vedení. Ve spolupráci s Holdenem Radcliffem se mu podařilo získat knihu Darkhold, která mu měla umožnit zbavit svět lidí se schopnostmi. Během jednoho z bojů se S.H.I.E.L.D.em byl však smrtelně zraněn, ale jeho hlava zůstala nepoškozena. Aida mu ji proto usekla a napojila ji na armádu robotů, které tak nyní mohl ovládat. Jeho úkolem tak bylo chránit Konstrukci, s níž chtěla Aida stvořit nový svět. I tuto bitvu však Ivanov prohrál, ale jeho vědomí stále zůstalo zachováno.

Pátá série

Ivanovovu hlavu nakonec objevila generálka Haleová z Hydry, která ho donutila pro ni pracovat. Na svou stranu získala Haleová taktéž Absorbing Mana a tajně ovládala i Glenna Talbota, jemuž si pohrála s myslí. Superior byl ale nakonec poražen a zabit Yo-Yo, která mu rozdrtila hlavu, čímž byli vypnuti i všichni roboti pod jeho ovládáním.

Foto: ABC