Postřehy a teorie z epizod Trust No One a Sisters of Dinah

Postřehy a teorie z epizod Trust No One a Sisters of Dinah

30.4.2015 20:04
TheDarkKnight


Máme za sebou další dvě epizody seriálu Dig. Pojďme si odhalit skryté odkazy a objasnit důležitá fakta a pojmy z epizod Trust No One a Sisters of Dinah.


Flavius Josephus

Seriál Dig se pomalu blíží ke konci, a tak se děj čím dál více soustředí na ústřední téma, kterým je znovuvybudování Jeruzalémského chrámu, jemuž se také v tomto článku budeme věnovat nejvíce. Nejprve se zaměříme na důležitou drobnost z konce sedmé epizody. Zde Ian Margrove zmínil jméno Flavius Josephus. Tento židovský historik je v židovské kultuře velice důležitou osobou. Žil v prvním století našeho letopočtu a nejen zažil, ale především zapsal události První židovské války, kterou vedli Židé s Římany, a při níž byl zničen Druhý Jeruzalémský chrám. Toto období se (společně s holocaustem) považuje za nejtemnější v židovských dějinách.

Rabín a archeolog na cestě za nalezením pokladu z Jeruzalémské­ho chrámu


Ezdráš, poklad a inteligentnější Indiana Jones

Ian Margrove zmínil Josepha při konání prvního kroku k nalezení pokladů z Jeruzalémského chrámu. Díky knize Ezdráš víme, kolik by toho mohl Margrove najít. Pokud se zachovalo vše, co židé přinesli z babylónského zajetí, archeolog nabude 30 zlatých nádob, 1 000 stříbrných nádob, 29 sít, 30 zlatých mís, 410 dvojitých stříbrných nádob a 1 000 ostatních nádob, dohromady tedy 5 400 zlatých a stříbrných předmětů. V knize je mimo jiné popsáno znovuvybudování Jeruzalémského chrámu, tedy stavba Druhého Jeruzalémského Chrámu, která předcházela První židovské válce zmiňované výše.

Konec sedmé epizody a téměř celá osmá epizoda se nesly v náladě filmů s Indana Jonesem, kde „ti hodní“ stojí proti „těm zlým“, kteří se snaží ukořistit nějaké staré poklady, tajemství či moc z historie, a jejichž činy mají či by potenciálně měly katastrofální následky, v seriálu, jak jsme již psali, to je vyvolání třetí světové války (mluví o tom postavy, ale můžeme to vidět i na nápisech po zdech v místnosti, kde se uzavřel John Donaldson). Dig by se však dal označit za „inteligentnějšího Indiana Jonese“ a především „Jonese pro náročnější diváky“, jelikož se nezdržuje s vysvětlováním jmen a pojmů a nechává znalejšímu či vnímavějšímu divákovi odkazy na nejen biblické osoby a události. Tak tomu bylo u Josepha, ale i u Díny (Dinah).

Kyrys ukázal na Dínu

Dína z Genesis

Za pomoci Kyrysu a mechanického zařízení (jak vystřiženého z Indiana Jonese) se Margroveovi a rabínu Levovi podařilo odhalit název místa, kde leží ukrytý poklad z Jeruzalémského chrámu, objevilo se slovo Dína (Dinah) odkazující na Sesterstvo Dína. Toto jméno má však mnohem hlubší kořeny a to v knize Genesis, kde je Dína dcerou Jákobovou a je jí věnován příběh o tom, jak ji Šechem znásilnil a o navazující pomstě.

Nápisy v místnosti Johna Donaldsona o konci světa

Šachová hra

Na závěr se zaměříme na šachovou figurku, která přišla Gregorymu Donaldsonovi. Samotný akt poslání balíčku s šachovou figurkou uvnitř by byl pouze záhadný, avšak nedůležitý, kdyby ale následně nepřišli EmmaPeterem do místnosti, kde John Donaldson (!) schraňoval své důkazy o fanaticích, kteří se snaží znovuvybudovat Chrám. Zde si Emma klekla k šachovnici a jen tak mimoděk na toto diváka upozornila. Jakou šachovou partii zde tvůrci rozehrávají?

Jakou šachovou partii zde tvůrci rozehrávají?

Pojmy

Ezdráš

Kniha Ezdráš je knihou Starého zákona patřící do jeho poslední části nazvané Spisy, přesněji i do poslední části Spisů, která se často označuje za mladší historické knihy, patří sem právě Ezdráš, poté také Nehemiáš a Paralipomenon. Spisy vypráví o osudech židovského národa po babylónském zajetí.

Genesis

Kniha Genesis je první knihou Tóry.

Foto: USA Network


Jít na Dig | Jít na Edna


Chceš taky něco napsat? Ale k tomu se musíš registrovat nebo se přihlásit!

Zatím žádné komentáře