Bílý Mrazidrak

Bílý Mrazidrak

Sezóny 1 2014 - 2014


Valčin shovívavý alfa drak, který chrlí kusy ledu a ochraňuje ostatní draky ve své smečce.

Mrazidrak je obrovský vodní drak, který je největším známým drakem v okolí ostrova Blp. Dnes už jich žije jen několik. Nikdy jich nebylo hodně, ale neví se, zda jich bylo málo již odjakživa nebo jestli je někdo napadl a jejich počet se tím zmenšil. Jsou to silní draci, ale nejsou skoro vůbec mrštní. Mají také málo střel, které mohou vypálit.

Tento drak je jakýmsi vládcem nad všemi draky. Je to velmi vzácná alfa, které se ostatní draci klaní. Mrazidrakové se však jako alfy nerodí, tento status si musí vysloužit během souboje a musí jim záležet na ostatních dracích. Naštěstí pro Mrazidraky na světě existuje jen málo draků, kteří se s nimi mohou měřit a vyzvat je na souboj o titul „krále všech draků“.

Mrazidraci jsou také působiví architekti, kteří svá hnízda dělají z ledu, jenž chrlí, a aby v nich bylo teplo, využívají přírodní horké prameny, kolem nichž hnízdo vystaví. Z takovýchto oáz v ledovém kokonu pak Mrazidrak vládne ostatním drakům.

Jelikož je to vodní drak, tak je přirozeně impozantní také pod vodou. Plně vzrostlý Mrazidrak dokáže plavat obrovskou rychlostí, předhonit lodě a nečekaně se vynořit, což může mít pustošivé následky. Dokáže plavat na velké vzdálenosti, takže má obrovskou výdrž. Jedinými Mrazidraky, o kterých se ví, byl Valčin Mrazidrak a ten, kterého vychoval Drago.

Mrazidrak je obrovský ostnatý drak, který má dva velké kly. Tento druh draka má na svou velikost malá křídla, a tak není letu schopný. Svá křídla nejspíš používá při plavání. Jsou to lední draci a jejich těla mají velkou odolnost vůči mrazu a studeným vodám. Tím, že Mrazidrak nasaje vodu a poté ji vychrlí, vznikají obrovské špičaté kusy ledu. Přesto se drakův led od toho normálního trochu liší, protože má jiné složení, kvalitu i barvu. Mrazidrakův dech je jakýsi obrovský ledovcový výbuch.

Tito vodní draci využívají v boji své ohromné kly. Kromě toho mohou díky své velikosti rozdrtit své nepřátele. Na souši už nejsou tak rychlí jako pod vodou, ale to jim vynahrazuje jejich velmi ohebný ocas, kterým můžou mávat kolem. Mrazidrakové mají také skvělý sluch.

Tito draci dokážou též ovládat menší draky. K tomu využívají své oči a vydávají ultrasonické zvuky. Když už alfa ovládá nějakého jiného draka, tak ten nemůže jinak, než splnit jeho rozkaz, protože se mu nedokáže nijak bránit. Jediné, koho nemůže takto alfa drak ovládat, jsou mláďata, protože ta nikoho neposlouchají. Draka také můžou při ovládáni rozptylovat jiné různé zvuky nebo lidská řeč, což by způsobilo přerušení jejich ovládání. Kdyby se chtěl drak vytrhnout z nadvlády alfa draka, tak je k tomu zapotřebí velké sebeovládání.

Valčin Mrazidrak dokázal vytvořit jakési útočiště pro ostatní draky. Tento drak jí také pomáhal zachraňovat draky ze zajetí Draga, což značí, že se Mrazidrak s Dragem někdy v minulosti setkal. Valčin Mrazidrak se také utkal v boji s Dragovým Mrazidrakem. Valka chová k bílému Mrazidrakovi respekt a ostatní draci jej vidí jako krále a respektují jej díky jeho dobrotě.

Mláďata se nebojí si hrát přímo na bílém Mrazidrakovi, což značí, že je srdečný a soucítí s menšími druhy. Mrazidrak také vítá ve svém hnízdě bez váhání nové tváře, které k němu Valka dovede. Tato alfa je velmi klidná a mírná k ostatním živým bytostem. Je též hravá a když je někdo z jeho draků v ohrožení, tak se nebojí zakročit.

Protože tento drak neovládá ostatní draky tím, že je zhypnotizuje, i když to umí, ukazuje, že má vysoké morální zásady. Ostatní draky neovládá silou, ale získal si jejich respekt. Jeho vláda je nezaujatá a vřelá. Je také velmi velkorysý, protože chytá ryby ostatním drakům, aby měli dostatek jídla.

Druh: Mrazidrak

Třída: Vodní draci

Bílý Mrazidrak se objevil v…

Foto: DreamWorks
Žádné hlasy s komentářem. Buď první!