Charles Vance

Charles Vance

Oded Fehr 2020 - 2020


Admirál Hvězdné flotily z 32. století, na kterého Discovery narazí.

Charles Vance je admirálem Hvězdné flotily, kterého poznáváme, když do velitelství Hvězdné flotily zamíří i USS Discovery ve 32. století. Charles Vance kupodivu ví o lodi a také to, že je z minulosti. Vance chce zpočátku pochopit spórový pohon, ale k celé posádce není příliš sdílný. Hned kapitána Sarua upozorní, že pokud chce loď lítat pod záštitou Hvězdné flotily, je nutné dodržovat pravidla.

Celá posádka je tak podrobena detailnímu testu. Saru následně Vanceovi slíbí, že všichni zúčastnění budou dodržovat pravidla. To se ovšem nestane a hned o pár dní později se Michael Burnham vydá na neautorizovanou misi, čímž si vyslouží degradaci od svého kapitána. Vance je k celé posádce Discovery odměřený a nechce je vysílat na nebezpečné mise.

Sám ale rád posádku a hlavně Michael Burnham využije, když Vulkánci s Romulani budou držet důležitá data týkající se Zážehu. Charles Vance vysílá Michael, aby získala tyto data kvůli svému unikátnímu sourozeneckému vztahu se Spockem, který Vulkánci rozhodně ocení. Charles Vance je zatím jedinou spojkou mezi Discovery a celou Hvězdnou flotilou. O jeho záměrech toho zatím moc nevíme.