Knižní předloha a seriál: Porovnání u páté epizody We Light the Way

Knižní předloha a seriál: Porovnání u páté epizody We Light the Way

24.9.2022 18:00


Pátá epizoda se soustředila na sjednávání a oslavování Rhaenyřiny svatby a poznávání několika nových postav. Od knihy se tento děj značně odlišoval zasazením do kontextu i průběhem. Dá se to shrnout tak, že v předloze se vše odehrálo úplně jinak.


Smrt Rhey Royce

Nikoho nepřekvapilo, jak se Daemon rozhodl vyřešit manželství s Rheou Royce. Akorát jejich situace v předloze byla jiná. Rhea byla vládnoucí lady, ne jen dědička hradu. Daemon zase válčil na Kamenoschodech od chvíle, kdy ho Viserys vyhnal po skandálu s Rhaenyrou. S její smrtí, až rok po svatbě Rhaenyry a Laenora, neměl nic společného. Nikdo ho nepodezíral. Nikdo ani nevznesl pochyby o završení jejich manželství během osmnácti let trvání. Z ničeho ho neobvinila ani Rhea, jež měla příležitost. Jak to?

Jednou při sokolničení si náhodou rozbila hlavu. Devět dní stonala, než se začala cítit dost dobře, aby vstala z postele. Ovšem hodinu na to zkolabovala a zemřela. Tedy měla dostatek času i vědomí říct, co se stalo. Daemon do Údolí přiletěl, až když ho o její smrti informovali, a přímo se žádostí k lady Jeyne Arryn o Runokámen.


Proto ho neobviňoval ani ser Gerold Royce. Ten se v předloze navíc nevyskytuje. Po Rhee měl jako po bezdětné paní dědit její bratranec ser Joffrey Royce. Seriál ho pravděpodobně přejmenoval, aby předešel stejnému jménu jako u Joffreyho Lonmoutha, které ještě bude mít význam.

Cesta na Náplavomarku

Předloha nezmiňuje Viserysovu osobní žádost o Laenorovu ruku. Na Náplavomarku odplula jen už zasnoubená Rhaenyra se serem Harwinem Strongem a dvorními dámami, mezi nimi dvěma Harwinovými sestrami. A poté krátce zmiňuje až svatbu. Trochu zmateně, protože neříká, kde se konala, jen, že se po ní Laenor „vrátil na Náplavomarku“, tedy se asi všichni přesunuli do Králova přístaviště na oslavy, podobně jako v seriálu. Je tu také znát časový posun. V předloze byla Rhaenyra mladší, vdávala se v 17 v roce 114, kdy se narodilo Alicentino čtvrté dítě.

Především, jak už jsme uvedli v minulém článku, je tu však výrazný rozdíl v romantických vztazích. Criston Cole v předloze ani podle nejoplzlejších zdrojů nebyl Rhaenyřin milenec, neměli styk. Touto dobou, ať odmítl on nebo ona, protože Cristonova nabídka útěku proběhla jen podle jednoho ze zdrojů a už dřív (podle jiných Criston Rhaenyru vždy zděšeně odmítal), měla Rhaenyra ochotnějšího šlechtice bez přísah Královské gardy. Proto ani Criston neměl co přiznávat královně Alicent. Naopak už stihl svou pozici u dvora ještě o něco vylepšit.

Je i zvláštní, že Criston, dle vlastních slov nízký rytíř z Bouřlivých krajin, znal tak dobře přístav u Slunečního oštěpu, hlavního sídla Martellů, princů nezávislého území velmi nepřátelského k Bouřlivým krajinám, na opačné straně, než je hranice s Bouřlivými krajinami. Jako syn majordoma se tam nikdy neměl jak dostat. Žádná kniha ani důležitý obchodní přístav u Slunečního oštěpu nezmiňuje. Jediný známý přístav v Dorne, kde probíhá obchod se zámořím, je Prkenné město na Zelenokrvavici, řece o ne úplně zanedbatelný kus dál.

Alicent se angažuje

V předloze Alicent touto dobou nezkoušela Rhaenyru obhajovat, nehledala svědectví v její prospěch. Osm let už tam budovaly stupňující se chlad a nepřátelství započaté manželstvím s Viserysem. Naopak využila silné zahořklosti Cristona vůči Rhaenyře, kterou cítil ještě před princezninou svatbou, a už ho měla pevně na své straně.

Dává ovšem smysl její hledání spojenců. Mohla pracovat v zákulisí, byť to třeba kronikářům uniklo. Ostatně, že s ní měl začít spolupracovat mazaný Larys Strong, je fakt. Navíc v předloze byl Larys u dvora a ve výhodné pozici už dlouho. Tam Viserys Ottu propustil v roce 109, pět let před svatbou, a na jeho místo dosadil Larysova otce Lyonela. A v Rudé baště se rozhlížel už od roku 105, kdy v předloze zemřela královna Aemma a kdy ke dvoru jeho otec přišel poprvé. Vypracoval se i na lorda zpovědníka. A protože ho Alicent oslovila lord Larys, patrně jím je i v seriálu.

Mistr Orwyle

Epizoda představila jednoho z mistrů Rudé bašty, Orwyla. To však v předloze nebyl žádný řadový mistr. Rovnou arcimistr v Citadele, než se dostal na ještě vyšší pozici, které by jako mistr vázaný doživotní službou v přiděleném sídle dosáhnout nemohl. A k tomu původně z urozené rodiny.

Uvítací hostina a svatba

O konkrétním průběhu svatebních oslav kniha moc nemluví. Ani kdo se účastnil, kromě vyslanců z Braavosu, Pentosu a Volantisu. Neúčastnil se ale Daemon. Zůstal na Krvavokameni až do Rheiny smrti. Nezajímal se tak tehdy ještě o Laenu Velaryon, té věnoval pozornost až rok po svatbě, kdy jí bylo už dvaadvacet, zatímco v seriálu jí nyní je zhruba šestnáct.

I tak je na místě zabývat se jedním detailem, Alicentinými výraznými šaty. V předloze se totiž odehrál jiný turnaj, kde její šaty daly jméno „politické straně“, jež se zapsalo i do kronik a fungovalo po celou válku – zelení, zatímco Rhaenyra měla tradičně černé, které pojmenovaly její stoupence černí. Byl to turnaj k pátému výročí Alicent a Viseryse, kde Daemon odevzdal Viserysovi svou korunu – jak učinil v předchozí epizodě. V seriálu ovšem spolu Alicent a Viserys patrně ještě pět let nejsou a je otázka, jestli a kdy se této události dočkáme. V další epizodě už se má čas hodně posunout, možná se tedy strany výslovně rozdělí až později.

Smrt Joffreyho Lonmoutha

V předloze Joffrey Lonmouth neměl potřebu debatovat s Cristonem o svém poměru s Laenorem (Cristonův poměr s Rhaenyrou tehdy neexistoval). Laenorova orientace nebyla tajemstvím, diskutovali o ní i v Malé radě při vybírání ženicha, a očekávalo se od něj pouze splnění jeho povinnosti, bez ohledu na nadšení. Joffreyho smrt se proto odehrála výrazně jinak.

Především byla svatba řádná, velká, slavnostní událost i se sedmi dny oslav a slíbeným turnajem. Toho se účastnil Joffrey jakožto Laenorův šampion, i Criston se svým oblíbeným řemdihem a odznakem přízně královny Alicent. V pranici pak Joffreyho trefil. Nehody se často stávají, zvláště v drsné pranici, samozřejmě úmysl, byť z čisté škodolibosti nebo snahy naštvat Laenora a Rhaenyru, vyloučit nelze. Zkrátka Criston rozbil Joffreymu přilbici, Joffrey upadl do bezvědomí, neprobral se až do své smrti po šesti dnech, jež Laenor strávil po jeho boku, než pak a po obřadu odjel zpátky na Náplavomarku bez Rhaenyry. Mnozí to Cristonovi vyčítali, on sobě spíš ne, Alicent z něj naopak nechala udělat svůj přísežný štít. Rozhodně se nepokusil o sebevraždu.

Seriálový urychlený obřad v „rodinném kruhu“ první den mezi zbytky hostiny, téměř beze svědků, bez církevní slávy a bez obřadu uvedení na lože, jenž je pro čelní představitele říše spíš pozvánkou ke zpochybňování jeho legitimity, tak úplně neodpovídá. Neexistuje ani zmínka o Viserysově zhroucení. Měl čím dál horší zdravotní problémy i v předloze, především s klouby, bolestmi a s dýcháním, ale zhroucení a krvácení mu zatím nikdo nepřipisuje.

Foto: HBO


Jít na House of the Dragon | Jít na Edna


Chceš taky něco napsat? Ale k tomu se musíš registrovat nebo se přihlásit!

Zatím žádné komentáře